OTRS Support Trainingen

Een training bij OTRS Support is een combinatie van leren en doen. Aan de hand van voorbeelden en opdrachten wordt een ((OTRS)) Community Edition installatie geconfigureerd door een deelnemer. Wij hebben voor iedere deelnemer een eigen installatie beschikbaar tijdens de training.

Op dit moment bieden wij 2 trainingen aan:

 • Introductie administrator training (2 dagen).
 • Process management (2 dagen).

De OTRS Support trainingen zijn gericht op de OTRS Community Edition en vinden plaats in Haarlem.

Introductie administrator training.

Deze training is bedoeld voor mensen die nog nooit (of heel basic) een OTRS installatie hebben geconfigureerd. In deze tweedaagse training komen de volgende zaken aan de orde:

OTRS terminologie en jargon

Agent en customer interface

 • De verschillende frontend structuren (agent, customer en administrator)
 • Algemene ticket flow in otrs

Autorisatie in otrs

 • Users (agents en customers)
 • Groepen
 • Rollen
 • Autorisatie (ro, create, move_into, etc…)

Ticketafhandeling

 • Categoriseren van tickets
 • Werken met SLA’s in OTRS via wachtrijen of services
 • Beantwoorden tickets met behulp van FAQ en standaard antwoorden

De kosten voor deze training zijn 1200 euro ex BTW per deelnemer. Wij zorgen voor de lunch en andere versnaperingen.

De OTRS administrator frontend

 • Queue management
 • Implementatie van autorisatie concept
 • Ontvangen en versturen email
 • Instellen en sturen van notificaties.
 • Definitie van de op queue gebaseerde templates en geautomatiseerde antwoorden
 • Generic agent & postmaster filter
 • Basisuitleg Dynamic Fields
 • Introductie tot ticket acl (Access control lists)

Introductie SysConfig

 • Definitie van kantooruren kalender
 • Uitbreiding van interface schermen
 • Best practice instellingen

Process Management

Deze training is bedoeld voor mensen met de process manager binnen OTRS willen gaan werken. Deze training is voor gevorderde OTRS Administrator.

De onderwerpen die worden behandeld zijn:

 • Het maken van een voorbeeldproces met vertakkingen naar andere processen.
 • proces lussen (loops).
 • Ontwerpen van een proces
 • Welke activiteiten zijn er.
 • Door wie worden de activiteiten uitgevoerd.
 • Welke informatie wordt tijdens de activiteit verwerkt.
 • Wat is het gewenste resultaat van het proces.

De kosten voor deze training zijn 1200 euro ex BTW per deelnemer. Wij zorgen voor de lunch en andere versnaperingen.

 • Handige plugins welke beschikbaar zijn en wat deze doen.
 • Gebruik van dynamische velden binnen een proces.
 • Configuratie instellingen
 • En meer
Inschrijfformulier
Inschrijven training
Adres
Adres
Huisnummer
Postcode
Plaats
Country

Deelnemers
Voorwaarden Training

Voorwaarden

1. Registratie

Registratie verloopt via het registratieformulier op onze website. Door het indienen van een registratie ontstaat er een overeenkomst. Wij sturen u een bevestiging van de registratie. In het geval dat de training is volgeboekt nemen wij direct contact met u op. Door te registreren gaat u akkoord met de voorwaarden van de training en verplicht u zelf tot betaling van de deelnamekosten.

2. Betalingsvoorwaarden

De factuur voor de deelnamekosten dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De factuur dient in ieder geval voor de start van de training te zijn voldaan, in het geval de genoemde betalingstermijn na de start van de training ligt.

3. Wijzing of annulering registratie door cursist

3.1. Andere cursist In het geval u verhindert bent kunt u een andere persoon de training laten volgen. Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden. 3.2. Wijziging registratie U kunt uw registratie door middel van een email bericht wijzigen. U kunt ofwel een andere datum of een andere training kiezen. Aan deze wijziging zijn de volgende kosten verbonden.

 • Tot 4 weken voor aanvang van de training is de wijziging kosteloos.
 • Van 4 tot 2 weken voor aanvang training bedragen de wijzigingskosten 100 euro exclusief btw.
 • Bij wijzigingen binnen 2 weken voor aanvang van de training bedragen de kosten 30% van de trainingskosten met een maximum van 750 euro exclusief btw.

3.3 Annulering door cursist U kunt de uw deelname aan de cursus ten aller tijde annuleren.

 • Tot 4 weken voor aanvang van de training bedragen de annuleringskosten 100 euro exclusief btw.
 • Bij een annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training bedragen de annuleringskosten de gehele trainingskosten vermeerderd met btw. Dit geldt ook indien een cursist niet komt opdagen.

4. Annulering training door OTRSsupport

Wij behouden ons het recht voor om de training te annuleren in het geval van onvoldoende inschrijvingen.

5. Voorbehoud wijziging training

In het geval wij het noodzakelijk achten of wettelijk verplicht zijn behouden wij ons het recht voor om de inhoud van de training te wijzigen. De training en het trainingsmateriaal wat beschikbaar wordt gesteld is door ons met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en gebaseerd op onze jarenlange kennis en ervaring met OTRS en servicemanagement. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en geven geen enkele garantie over de compleetheid van de geboden cursus.

DatumTraining
8 en 9 april 2019Introductie administrator training (2 dagen).
15 en 16 april 2019Process Manager (2 dagen)

Bezoekadres:

Waarderweg 19, 2031 BN Haarlem

+31 (0)20-820 35 94

© Copyright - OTRS SUPPORT | OTRS SUPPORT is een handelsnaam van SEEAS BV | KVK: 34284279 | BTW: NL8185.39.689.B01